Biuro Obsługi Klienta- +48 785 107 507 - Pn-Pt 8:00-14:00 - DARMOWA DOSTAWA OD 499 PLN (dla przesyłek do 30 kg)
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Odstąpienie od umowy

 

 Uprawnienie Konsumenta do odstąpienia od umowy

 

 

 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 30 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, zaś w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub częsci.

 3. Aby skorzystać z uprawnienia do odstąpienia od umowy Konsument składa Sprzedawcy - LIBER S.A, ul. Zorzy 4, 05-080 Klaudyn, kontakt@cooltools.pl oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie jednoznacznego oświadczenia przed jego upływem, pocztą (na adres LIBER S.A, ul. Zorzy 4, 05-080 Klaudyn lub drogą elektroniczną.

 4. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy na załączonym formularzu (pobierz formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy) lub wygodnie poprzez stronę sklepu internetowego www.cooltools.pl - po zalogowaniu się do swojego Konta Klienta w Panelu Klienta wybieramy zakładkę Zwrot i postępujemy wg instrukcji wyświetlanych na ekranie. Po zakończeniu procesu zwrotu w Panelu Klienta niezwłocznie otrzymają Państwo, na trwałym nośniku (pocztą elektroniczną), potwierdzenie otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. 

 6. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Przedsiębiorca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

 7. Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez Niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do Konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem kosztów zakupu Towaru do czasu otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 8. Przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla Niego z żadnymi kosztami.

 9. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Przedsiębiorcę, Przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez Niego dodatkowych kosztów.

 10. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Przedsiębiorcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 30 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem na adres LIBER S.A, ul. Zorzy 4, 05-080 Klaudyn.

 11. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. Do Towaru należy dołączyć wypełniony formularz oświadczenia (jeśli Konsument nie wysłał go wcześniej).

 12. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru

 13. W przypadku umowy zawieranej na odległość i gdy Towar, ze względu na swój charakter, nie może zostać w zwykły sposób odesłany pocztą (np. wózki narzędziowe z wyposażeniem) wysokość bezpośrednich kosztów zwrotu szacowana jest maksymalnie na kwotę około 450 PLN.

 14. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. W szczególności w przypadku odstąpienia od umowy zakupu klucza dynamometrycznego, który nosiłby ślady używania przez Konsumenta, pobierana jest opłata w wysokości 120 zł netto za ponową kalibrację klucza.

 15. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

  1. w których przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany wg specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu Jego indywidualnych potrzeb;

  2. zawartych w drodze aukcji publicznej;

  3. w których przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

  

Prosimy pamiętać, że w każdej sytuacji z przyjemnością służymy pomocą i informacją.

Zapraszamy do kontaktu - lub kontakt@cooltools.pl 

pixel