Biuro Obsługi Klienta- +48 785 107 507 - Pn-Pt 8:00-14:00 - DARMOWA DOSTAWA OD 499 PLN (dla przesyłek do 30 kg)

Gwarancja Metabo

 

Logo Metabo na www.cooltools.pl

 .

.

3 letnia przedłużona gwarancja Metabo - bezpłatna

.

Kierując swe produkty w głównej mierze do profesjonalistów oraz dbając o wysokie zadowolenie użytkowników produktów Metabo, firma Metabo udziela 3 letniej, przedłużonej gwarancji XXL na:

 • elektronarzędzia,
 • maszyny do obróbki drewna,
 • pompy,
 • hydrofory,
 • kompresory.

Warunkiem objęcia wyżej wskazanych produktów gwaranacją XXL jest rejestracja produktu na stronie http://www.metabo-service.com/pl/register w ciągu 4 tygodni od dnia zakupu tegoż produktu.

.

 

 

 

3 letnia, przedłużona gwarancja na elektronarzędzia, kompresory, pompy, hydrofory i maszyny do obróbki drewna Metabo na www.cooltools.pl

.

Procedura rejestracji produktu w ramach gwarancji XXL:

 • zakładamy swoje konto i rejestrujemy produkt klikając "Utwórz konto";
 • kolejne rejestracje kolejnych produktów dodają Państwo klikając na "Logowanie na konto";
 • po wydłużeniu gwarancji do 3 lat prosimy wydrukować wygenerowaną gwarancję i spiąć ją razem z gwarancją otrzymaną wraz z zakupem produktu.

 .

.

12 miesięczna gwarancja producenta Metabo - bezpłatna

.

Produkty Metabo nie wymienione na wstępie lub wymienione i nie zarejestrowane na stronie Metabo w ciągu 4 tygodni od dnia zakupu, nie podlegają gwarancji XXL. Produkty te objęte są 12 miesięczną gwarancją producenta (24 miesięczną dla sprzedaży konsumenckiej udokumentowanej paragonem).

.

.

1 rok full serwis "zero kosztów serwisowych" - bezpłatnie

.

Wyjątkowy program "zero kosztów serwisowych", czyli bezpłatna naprawa serwisowa bez względu na przyczynę usterki prze okres 12 miesięcy od zakupu, obejmuje:

 • elektronarzędzia akumulatorowe Li-Ion,
 • kombimłotki SDS-Plus,
 • młotki SDS-MAX

zarejestrowane na stronie Metabo w ramach 3 letniej gwarancji XXL. Bezpłatna naprawa obejmuje robocizną, transport, wymianę zużytych i uszkodzonych części eksploatacyjnych, nawet jeśli uszkodzenie lub usterka była efektem nieprawidłowego użytkowania narzędzia. Oferta nie zawiera "haczyków" i wyjątków, stanowi zaproszenie dla Klienta do poznania jakości marki Metabo.

.
Program zero kosztów serwisowych full serwis Metabo na www.cooltools.pl

.

.

3 letnia bezwzględna gwarancja na akumulator litowo jonowy - bezpłatna

.

Będąc przekonanym o wysokiej jakości akumulatorów litowo - jonowych montowanych w produktach Metabo, firma udziela 3 letniej, bezwzględnej, bezpłatnej gwarancji na akumulatory litowo - jonowe, co oznacza, że w przypadku wyraźnego spadku pojemności akumulatora, w ciągu 3 lat od daty zakupu, Serwis Metabo wymieni go bezpłatnie na nowy, bez względu na ilość cykli ładowań.

.

Akumulatory litowo jonowe w urządzeniach Metabo podlegają 3 letniej bezpłatnej gwarancji producenta (www.cooltools.pl)

.

.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI GWARANCJI METABO

.

Metabo Polska Spółka Spółka z o.o. z siedzibą: ul. Gdyńska 28, 73-110 Stargard Szczeciński, udziela na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej gwarancji na oferowane przez siebie produkty na zasadach określonych niniejszym dokumentem.

Gwarancja dotyczy wyłącznie produktów wprowadzonych na rynek przez Metabo Polska Sp. z o.o.

1. Termin udzielonej gwarancji wynosi:
a) 12 miesięcy od dnia zakupu;
b) w przypadku sprzedaży konsumenckiej, tj. udokumentowanej paragonem, jako dowodem zakupu - 24 miesiące od dnia zakupu;
c) w przypadku udzielenia gwarancji w ramach programu Gwarancja XXL - 36 miesięcy od daty zakupu*;
d) w przypadku innych akcji promocyjnych - na warunkach wynikających z odrębnych dokumentów.

2. Gwarancja będzie respektowana po dostarczeniu przez Klienta:
a) oryginalnej, czytelnie i poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
b) reklamowanego wyrobu z oryginalną i czytelną tabliczką znamionową;
c) w przypadku Gwarancji XXL dodatkowo - potwierdzenia udzielenia ww. gwarancji w postaci Certyfikatu Gwarancji XXL,
d) w szczególnych przypadkach (np. brak adnotacji o dacie sprzedaży) dowodu zakupu reklamowanego urządzenia.

3. Karta gwarancyjna jest wypełniona prawidłowo, jeżeli zawarto na niej w sposób czytelny:
a) nazwę wyrobu i jego numer fabryczny;
b) datę sprzedaży
c) dane kontaktowe punktu sprzedaży i nabywcy maszyny.

4. Warunkiem uznania gwarancji na zasadach wynikających z niniejszego dokumentu jest:

a) użytkowanie objętego gwarancją urządzenia zgodnie z instrukcją obsługi i przeznaczeniem, w szczególności w zakresie prawidłowej eksploatacji i konserwacji urządzenia;
b) powstanie uszkodzenia wskutek istnienia ukrytych wad materiałowych lub wadliwego wykonania reklamowanego urządzenia.

5. Gwarantowi przysługuje uprawnienie do wyboru sposobu zaspokojenia uznanych roszczeń gwarancyjnych (nieodpłatna naprawa, wymiana produktu na nowy lub odstąpienie od umowy).

6. W przypadku uznania reklamacji - okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy.

7. Reklamowane urządzenie wraz z niezbędnymi dokumentami należy dostarczyć do punktu handlowego, w którym dokonano zakupu lub przesłać w odpowiedni sposób zabezpieczone na czas transportu do Centralnego Serwisu Metabo w Stargardzie Szczecińskim, za pośrednictwem firmy transportowej obsługującej Metabo Polska Sp. z o.o. Dane firmy transportowej obsługującej przesyłki Metabo znajdują się na stronie: www.metabo.pl w zakładce: Logistyka.

8. W przypadku uznania reklamacji koszt dostarczenia wyrobu do serwisu ponosi Gwarant.

9. Gwarancja nie obejmuje:
- uszkodzeń zgłoszonych po okresie gwarancyjnym;
- urządzeń naprawianych lub przerabianych przez osoby nieuprawnione;
- uszkodzeń powstałych z winy użytkownika;
- uszkodzeń wynikłych z wpływu otoczenia i niewłaściwego składowania urządzenia;
- uszkodzeń mechanicznych oraz wynikłych z wpływu ciał obcych;
- uszkodzeń wynikłych z nieprawidłowej eksploatacji i konserwacji urządzenia np. zacięcia elementów;
- uszkodzeń wynikłych ze stałego przeciążenia urządzenia (przegrzanie uzwojeń silnika);
- uszkodzeń powstałych wskutek eksploatowania urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem, niezgodnie z przepisami prawa lub zasadami BHP albo też użycia niezgodnie z instrukcją obsługi;
- normalnego zużycia części związanych z eksploatacją urządzenia o swojej skończonej trwałości, np. szczotek węglowych, osprzętu, pasków napędowych, oleju, itp.;
- napraw polegających na regulacji;
- roszczeń z tytułu parametrów technicznych wyrobu, o ile są one zgodne z podanymi przez producenta;
- uszkodzeń wynikłych z nieprawidłowego doboru urządzenia;
- uszkodzeń i niewłaściwej pracy spowodowanych eksploatacją przy niewłaściwych parametrach zasilania.

10. Gwarancja ma charakter umowny i strony zgodnie wykluczają odmienne uregulowania.

11. Kupujący powinien zażądać od Sprzedawcy wydającego towar, na który udzielana jest gwarancja sprawdzenia zgodności oznaczeń znajdujących się na tym towarze z danymi zawartymi w dokumencie gwarancyjnym oraz sprawdzenia stanu umieszczonych na towarze zabezpieczeń.

Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień wynikających z: niezgodności towaru z umową (w przypadku Konsumentów dokonujących zakupu w celu nie związanym z wykonywaną działalnością gospodarczą lub zawodową oraz z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.


* Informacja na temat programu Gwarancja XXL:

1. Jeśli zakupiona maszyna zostanie zarejestrowana w ciągu 4 tygodni od daty zakupu jako maszyna XXL, Metabo Polska Sp. z o.o. udzieli rozszerzonej do 3 lat gwarancji, liczonej od daty zakupu urządzenia.

Rejestracja może nastąpić w ciągu czterech tygodni od daty zakupu wyłącznie drogą internetową pod adresem: www.metabo.com/xxl i może zostać wykonana online samodzielnie przez nabywcę lub punkt handlowy.

2. Potwierdzenie udzielenia Gwarancji XXL należy od razu wydrukować i dołączyć do karty gwarancyjnej.

3. Uznanie ważności prawa do rozszerzonej gwarancji nastąpi wyłącznie na podstawie karty gwarancyjnej, Certyfikatu Gwarancji XXL, w szczególnych przypadkach dowodu zakupu.

4. Gwarancja XXL obejmuje elektronarzędzia, maszyny do obróbki drewna, pompy i hydrofory, narzędzia pneumatyczne i sprężarki.

.

.

Dodatkowe informacje:

pixel