Biuro Obsługi Klienta- +48 785 107 507 - Pn-Pt 8:00-14:00 - DARMOWA DOSTAWA OD 499 PLN (dla przesyłek do 30 kg)
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Dożywotnia gwarancja SATA obowiązująca do 21.04.2016

Logo marki SATA

 

Warunki dożywotniej gwarancji na narzędzia ręczne marki SATA kupione do 21.04.2016 r.:

 

 

A. WARUNKI UDZIELONEJ DOŻYWOTNIEJ GWARANCJI:

1. Sprzedawca, S-A-M Sp. z o.o., 44-285 Rzuchów, ul. Rybnicka 77a, zwany dalej Gwarantem, gwarantuje najwyższą jakość narzędzi ręcznych SATA. Świadczenie gwarancyjne obejmuje tylko i wyłącznie uszkodzenia powstałe w narzędziach na skutek wad materiałowych i produkcyjnych, pod warunkiem użycia ich zgodnie z przeznaczeniem.

2. Gwarant ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne (materiałowe bądź produkcyjne) tkwiące w narzędziu. Gwarant udziela gwarancji na narzędzia zakupione do użytku na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Ujawnione w okresie gwarancji wady zostaną usunięte w czasie nie dłuższym niż 14 dni, licząc od daty dostarczenia reklamowanego narzędzia do siedziby Gwaranta, o ile naprawa nie wymaga dodatkowej ekspertyzy producenta lub rzeczoznawcy lub narzędzie/część podlegająca wymianie nie musi być sprowadzona od Producenta, oraz o ile nie wystąpią okoliczności traktowane jako mające postać siły wyższej uniemożliwiające spełnienie świadczenia w oznaczonym czasie, np.: powódź, pożar, strajki, klęski żywiołowe, restrykcje importowe, okres postojów producenta, itp.

4. W przypadku kompletu produktów np.: zestaw kluczy nasadowych, dożywotnia gwarancja obejmuje tylko uszkodzony produkt, a nie cały zestaw.

5. Koszt dostarczenia reklamowanego narzędzia do siedziby Gwaranta ponosi Gwarant. W przypadku nieuzasadnionego wezwania Gwarant ma prawo obciążyć Klienta kosztami dostawy i kosztami manipulacyjnymi związanymi z wyjaśnieniem sprawy. (*)

6. W przypadku uznania gwarancji uszkodzonego produktu zostanie on naprawiony, wymieniony na nowy bądź jeżeli towar został wycofany z oferty lub nie znajduje się na stanie magazynowym Gwaranta narzędzie zostanie wymienione na inne o podobnej charakterystyce i wartości.

7. Nabywca narzędzia dostarcza i odbiera reklamowany towar bezpośrednio u sprzedawcy, u którego został zakupiony.

8. Dokument gwarancyjny (o ile występuje) jest ważny jeśli posiada prawidłowo wypełnione wpisy dotyczące sprzedanego narzędzia i pieczęć sprzedawcy.

9. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową (Dz.U. z 2002 r. nr 141, poz.1176).

 

B. ODMOWA PRZYJĘCIA REKLAMACJI:

Gwarant odmawia przyjęcia reklamacji tylko w przypadku:

● stwierdzenia użytkowania narzędzia niezgodnie z przeznaczeniem czy instrukcją obsługi,

● stwierdzenia przyczyny usterki innej niż wada materiałowa bądź produkcyjna tkwiąca w narzędziu,

● wady formalnej związanej z dokumentami sprzedaży narzędzia jak: niewypełniony dokument gwarancyjny, niewypełniona karta zgłoszenia reklamacyjnego, brak dowodu zakupu.

 

C. GWARANCJĄ DOŻYWOTNIEJ JAKOŚCI NIE SĄ OBJĘTE WADY NARZĘDZI:

● użytych niezgodnie z przeznaczeniem bądź instrukcją obsługi,

● poddanych nieodpowiedniemu przechowywaniu bądź wadliwej konserwacji,

● uszkodzonych mechanicznie, termicznie lub chemicznie na skutek oddziaływania czynników zewnętrznych,

● uszkodzonych na skutek wcześniej nie usuniętych uszkodzeń,

● takich jak klucze dynamometryczne i podnośniki, które są objęte gwarancją 12 miesięcy zgodnie z dołączaną do nich kartą gwarancyjną.

 

 

03.11.2013

pixel